Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi gazetenin 2011/1595 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Tıbbi Biyokimya, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Anatomi Anabilim dalları bünyesinde Lisansüstü Eğitim yürütülmektedir.