Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 15 Nisan 2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi gazetenin 2011/1595 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bu yönetmelik çerçevesinde Enstitümüz bünyesinde Tıbbi Biyokimya, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalları bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitü bünyesinde; Üniversitemizde kurulu bulunan Tıp, Eczacılık, Diş hekimliği fakülteleri ile Sağlık Yüksek okulu ve diğer bölümlerin ihtiyaç duydukları programlar açılmaya, diğer Üniversite Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile ortak programlar oluşturulmaya çalışılacaktır.