Misyon & Vizyon

Misyon

 Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitümüzün(SBE) misyonu; lisansüstü eğitim ve öğretim gören Lisansüstü öğrencilerin; mesleklerini en iyi şekilde icra etmeleri için yetişmelerini sağlamaktır. SBE diğer birimlerle işbirliği içinde üniversite politikalarının yukarıdaki amaçlar doğrultusunda oluşması için yardımcı olur. Disiplinler arası iletişimi ve eşgüdümü sağlayarak, disiplinler arası programların oluşturulmasını, geliştirilmesini ve olgunlaştırılmasını destekler. Akademik amaçlara ek olarak, öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanması için ortam yaratır. Adıyaman üniversitesinin araştırma kimliği kazanması, Adıyaman ilinin sağlık ortamının iyileşmesi, gelişmesi için uğraşır.Bu amaçlı projeleri destekler ve  geliştirir.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında saygın, tercih edilen ve liderlik özelliklerine sahip bilim insanları yetiştiren bir kurum olmaktır.Adıyaman Üniversitesinin tüm bireyleri; güvenilir, sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler. Olgu, veri ve belgeleri kullanım, değerlendirme ve sunumda dürüst davranırlar.